AK GEOMEMBRAN YALITIM
Su Yalıtımındaki Tek Adres
Su Yalıtımındaki Tek Adres
AnaSayfa
PVC GEOMEMBRAN
HDPE GEOMEMBRAN
T GRİP GEOMEMBRAN
LLDPE GEOMEMBRAN
PVC SUTUTUCU BANT
FOTOĞRAFLAR
İLETİŞİM
Kullanım Amacı
Kullanım Alanları
Pvc Plastik Sututucu Bantların Yerine Yerlestirilmesi
Pvc Plastik Su Tutucu Bantlar Için Özel Parçalar
Pvc Sututucu Bantların Eklenmesi
Pvc Sututucu Bant Tip Tablosu
Pvc Sututucu Bant Ağırlık Birim Tablosu
Pvc Sututucu Bant Ürün Şekil Ve Boyut Ölçüleri
Teknik Özellikleri
Pvc Sututucu Bantların Eklenmesi

      

      PVC plastik su tutucu bantlar termoplastik malzemeden imal edilmiş olduğunda, sıcak kaynaklama sistemi ile eklenir. Basit ve ufak islerde, özel PVC yapıştırıcıda kullanabilir. Bantların inşaat mahallinde eklenmesi ve yerleştirilmesi sırasında çivi çakmak, delerek tel geçirme vb. gibi bandı tahrip eden ve su geçirmezlik özelliğini yok eden uygulamalara asla müsaade edilmemelidir.
      Ancak, bantların projesinde belirtilen derinlik ve ölçülerde yerine monte edilebilmesi için gerektiğinde ilave donatı konulabileceği gibi, delik açılmış bağlama flansı bulunanlarda bağlama teli veya çivi, bağlama flansı bulunmayanlarda ise agraf (klips) kullanabilir.
Cihazlar:
· Kaynaklaması: Minimum 5mm.kalınlıkta bakır veya pirinçten yapılmış,   
  elektrikle termostatik olarak veya bütan gazi beki ile ısıtılmaya elverişli.
· Tel fırça
· Keskin bıçak
· Kaynaklama kalıbı : Ağaç veya alüminyumdan imal edilmiş.
Kaynağın Yapılması:
 
      Kaynak yapılacak su tutucu bantların  karşılıklı gelecek uçları bıçakla düzgün bir şekilde kesilir.
Her iki parça kaynaklama kabına yerleştirilir. Bu esnada her iki parçanın alın yüzeylerinin tam olarak temas etmesine dikkat edilmelidir. Kaynak lambası tel fırça ile temizlendikten sonra termostatlı ısıtıcılarda 200ºC–220ºC’ ye kadar ısıtılır. Uygun ısıya gelen kaynak lambası iki bandın alın yüzeyleri arasına yerleştirilir ve her iki parçanın kalıp içinde kalan uçlarının erimesi beklenir. Erime gözle iyi kontrol edilmeli ve yanık olmamasına dikkat edilmelidir. Erime fazla olursa kömürleşme meydana gelir. Su tutucu bandın yeterince erimesinden sonra kalıp açılarak lama çıkarılır ve derhal bandın iki ucu birbirine bastırılarak sıkıştırılır.
 
       Kaynak yapılan yerin soğuması için bir süre beklenir (20 dk.). Bu sırada kaynak lambası tel fırça ile temizlenmelidir. Soğuma bitince kaynak kalıbı yerinden çıkarılır. Kaynağın düzgün olup olmadığı gözle kontrol edilir. Yanık olmamasına özellikle dikkat edilmeli bu durumda bant uçları yeniden kesilerek kaynak tekrar yapılmalıdır, aksi halde su sızıntısı meydana gelebilir. Talebiniz halinde termostat kontrolü kaynak makinası ve ahşap kalıplar fabrikamızdan temin edilir.

Depolanması :
    Pvc Sututucu bantlar direkt güneş ışığı, kar, yağmur gibi emenlere maruz bırakılmamalı, yağ ve bütümlü maddelere temas ettirilmemeli ve kapalı alanlarda depolanmalıdır.